Giá đồng phế liệu

Giá bán:

  • Đồng cáp đơn giá 120.000 – 200.000đ/ kg
  • Đồng đỏ đơn giá 110.000 – 180.000đ/ kg
  • Đồng vàng đơn giá 75.000 – 150.000đ/ kg
  • Mạt đồng vàng đơn giá 55.000 – 105.000đ/ kg
  • Đồng cháy đơn giá 95.000 – 145.000đ/ kg
Danh mục:
  • Đồng cáp đơn giá 220.000 – 300.000đ/ kg
  • Đồng đỏ đơn giá 210.000 – 280.000đ/ kg
  • Đồng vàng đơn giá 130.000 – 170.000đ/ kg
  • Mạt đồng vàng đơn giá 110.000 – 205.000đ/ kg
  • Đồng cháy đơn giá  180.000 – 245.000đ/ kg

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Giá đồng phế liệu”