Giá nhựa phế liệu

Giá bán:

 • Nhựa ABS phế liệu giá từ 15.000 – 30.000đ/kg
 • Nhựa PP phế liệu giá từ 10.000 – 18.000đ/kg
 • Nhựa PVC phế liệu giá từ 6.000 – 15.000đ/kg
 • Nhựa HI phế liệu giá từ 15.000 – 25.000đ/kg
 • Nhựa Ống nhựa phế liệu giá từ 7.000đ/kg
 • Nhựa PET phế liệu giá từ 12.000 – 20.000đ/kg
 • Pallet nhựa HDPE phế liệu giá từ 95.000 – 190.000 (Cái)
Danh mục:
 • Nhựa ABS phế liệu giá từ 15.000 – 30.000đ/kg
 • Nhựa PP phế liệu giá từ 10.000 – 18.000đ/kg
 • Nhựa PVC phế liệu giá từ 6.000 – 15.000đ/kg
 • Nhựa HI phế liệu giá từ 15.000 – 25.000đ/kg
 • Nhựa Ống nhựa phế liệu giá từ 7.000đ/kg
 • Nhựa PET phế liệu giá từ 12.000 – 20.000đ/kg
 • Pallet nhựa HDPE phế liệu giá từ 95.000 – 190.000 (Cái)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Giá nhựa phế liệu”